Single_portfolio_windsim

Windsim utvikler og markedsfører Wind Farm Design Tool. Et verktøy som blant annet utfører beregninger av energiproduksjon i vindturbiner og vindmølleparker. Selskapet er verdensledende i bruk av verktøy basert på Computational Fluid Dynamics (CFD) for vindenergi, og har gjennom årene etablert en sterk kundebase som omfatter ledende aktører innen vindkraft-teknologi. Windsims produkter og teknologi øker kundens energiproduksjon og fortjeneste og har utvilket seg til å bli en av de sentrale teknologier i utvikling og overvåking av vindmølleparker.

www.windsim.com