Aquiloz

Aquiloz har utviklet en teknologi for å prognostisere produksjon fra vindmølleparker i et perspektiv på 1-72 timer fram i tid. Prognosene benyttes av eiere og operatører av vindmølleparker for å melde inn forventet produksjon til TSO (Transmission System Operator). I Europa er det et tap på mellom 5-10% av brutto inntekter fra vindkraft grunnet differanse mellom faktisk produksjon og innmeldt produksjon. Bedre prognoser vil redusere denne kostnaden.

aquiloz.no