Single_portfolio_aquiloz

Avexxin AS utvikler anti-inflammatorisk forbindelser for behandling av psoriasis og andre betennelsesrelaterte tilstander. Selskapet har som mål å utvikle bedre og mer kostnadseffektive legemidler enn de som er tilgjengelig i dag og er i gang med klinisk utprøving i psoriasis-pasienter. Sarsia Seed deltar som en co-investor sammen med Karolinska Development.

www.avexxin.com