BERGEN BIO

BerGen Bio AS har utviklet et verktøy som effektiviserer utviklingen av nye legemidler. Selskapet benytter denne plattformen til å identifisere nye målmolekyler for medikamentell terapi. Selskapets forretningsidé går ut på å selge patenter på ferdig bekreftede målmolekyler. I tillegg tilbyr selskapet tjenester til andre farmaselskaper basert på sin plattformteknologi. BerGen Bios teknologiske plattform er basert på bruk av såkalt RNAi-teknologi for simulering av nye legemidler effekt på celler og forsøksdyr.