BerGenBio henter inn 212 millioner i rettet emisjon
(25.05.16)

BerGen Bio har nylig hentet inn 212 millioner kroner i en emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer. De største investorene i emisjonen er Investinor og Trond Mohns investeringsselskap Meteva. Pengene vil bli brukt til videre klinisk og kommersiell utvikling av selskapets produktkandidat BGB324 som er i klinisk utprøving i to parallelle studier – en med pasienter med AML og en med pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Les mer

 

 

Sarsia Seed