Styret i C10 Pharma har tilsatt Magnus Persson som ny administrerende direktør i C10 Pharma. Persson har medisinsk klinisk bakgrunn og har vært med å bygge opp flere farmaselskaper i tillegg til at han har innehatt ledende posisjoner i større...
Les mer
BerGen Bio er et av tre norske selskaper som får presntere seg på International Cancer Cluster Showcase i Chicage 21.04.13.  Mer enn 150 investorer vil være tilstede på konferansen.      
Les mer
Seafarm Products har nylig inngått en avtale med fiskefôrselskapet BioMar omkring videreutvikling og testing av Seafarm Products’ nye fôrkonsepter bygget på optimalisering av vanninnholdet i fiskefôr.
Les mer
Professor Per-Uno Malmström er utpekt som nytt medlem i APIMs «Advirory Board». Malmström har bred bakgrunn fra kreftforskning i Europa og USA og har hatt flere viktige  internasjonale verv innen kreftforskning og kreftterapi. Les mer
Les mer
Både Vaccibody og APIM presenteres på «The 6th Annual European Life Sciences CEO Forum» som arrangeres i Zurich 05. – 06. mars 2013. De to selskapene presenteres av sine respektive administrerende direktører, henholdsvis Ole Henrik Brekke og Konstantinos Alevizopoulous. Les...
Les mer
Prophylix Pharma har startet innsamling av 2000 liter blod-plasma fra kvinner som er disponert for å føde barn med den potensielt livstruende tilstanden Neonatal Alloimmun Trompocytopeni (NAIT). Plasmaet skal samles inn fra kvinner i Norge, Sverige, Nederland, Tyskland og USA...
Les mer
WindSim har nylig inngått en samarbeidsavtale med konsulentselskapet Multiconsult. Multiconsult er et av Norges ledende konsulentselskaper med mer enn 1400 ansatte fordelt på 25 kontorer i Norge og i utlandet. Multiconsult innehar en ledende rolle innenfor konsulenttjenester rettet mot det...
Les mer
Lægemiddelstyrelsen i Danmark har godkjent Avexxins søknad om å få gjennomføre en randomisert, placebo-kontrollert studie for å dokumentere «safety» og for å fastsette dosering for selskapets kandidat AVX001. Middelet vil bli administret til pasienter med mild til moderat psoriasis og...
Les mer
Et toårig samarbeidsprosjekt mellom WindSim AS og Uni Research har fått tilsagn om støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet har fått tittelen «Integration of CFD and Meteorological Modelling Techniques to Optimize Wind Farm Performance» og vil fokusere på å forbedre lærende...
Les mer
Selskapet Seafarm Products ble nylig viet et stort oppslag i lokalavisen Vaksdalposten. Les mer
Les mer
Seismikkselskapet Polarcus har besluttet å kjøpe radarer fra Sea-Hawk til sine seismikk- og support-skip som opererer i arktiske farvann. Les mer
Les mer
Avexxin er av Windhover Conferences utpekt til et av de 10 mest lovende selskapene innen feltet nye anti-inflammatoriske forbindelser.
Les mer
Vaccibody har fått tilsagn om NOK 16 mill i støtte fra Norges Forskningsrådes BIA-program. Midlene skal benyttes til utvikling av en terapøytisk vaksine for behandling av forstadier til livmorhalskreft. Prosjektet vil gå over 4 år og vil innebære samarbeid både...
Les mer
Jon Olaf Rømma er ansatt som ny Administrerende Direktør i vindsimuleringsselskapet WindSim AS i Tønsberg med tiltredelse 1. januar 2013. Rømma har lang erfaring fra ledelse av teknologiselskaper og ha blant annet vært viseadministrerende i modelleringsselskapet SPT Group.
Les mer
Etter å ha gjennomført 8700 kreft-screeningeri, de fleste av dem føflekkscreeninger i samarbeid med Boots-apotekene, har ScreenCancer til nå avdekket 60 krefttilfeller. Langt de fleste av de avdekkede krefttilfellene er oppdaget i tidlig fase av sykdomsutviklingen.
Les mer
Farma-selskapet Avexxin AS har gjennom en emisjon rettet mor eksisterende og nye aksjonærer nylig hentet NOK 10,65 mill. Tilrettelegger i emisjonen var SpareBank 1 Midt-Norge.
Les mer
Volusense lanserte sitt nye produkt FloRight III under ERS-kongressen i Wien i begynnelsen av september. FloRight III bygger på ny teknologi og har fått nytt design sammenlignet med FloRight II. Det nye produktet tiltrakk seg betydelig oppmerksomhet både fra industrirepresentanter...
Les mer
Radarselskapet Sea-Hawk Navigation AS er kåret til årets Rising Star bedrift i Hordaland for 2012. Prisen deles ut av revisjons- og konsulentselskapet Deloitte og går til selskaper som er i stand til å komme med radikale innovasjoner og som samtidig...
Les mer
Generalforsamlingen i BerGen Bio AS har valg inn Barrie Ward som nytt styremedlem i selskapet. Ward er britisk statsborger og har hatt flere ledende roller i europeisk farma-indistri, bla i GSK og Astra-Zeneca.
Les mer
Statoils internmagasin Origo hadde nylig en fyldig omtale av Sorbwaters teknologi for rensing av såkalt slopvann offshore og kan fortelle at Statoil er i ferd med å starte uttesting av denne teknolgien på Oseberg Øst.
Les mer