Windsim deltok på nylig konferansen China Wind Power 2013. I forbindelse med konferansen ble selskapets administrerende direktør John Olaf Roømma intervjuet på  kinesisk TV. Se innslaget her
Les mer
Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad hadde 02.10.13 et større oppslag om BerGen Bio og selskapets utprøving av en ny kreftmedisin i brystkreft-pasienter. Selskapets gründer, professor Jim Lorens er intervjuet og uttrykker håp om at den nye medisinen vil kunne hjelpe...
Les mer
En nylig publikasjon i det velrennomerte vitenskapelige tidsskriftet «Blood» bekrefter at BerGen Bios valgte kandidatmolekyl BGB324 hemmer uttrykk av proteinet Axl i kreftceller fra pasienter med kreftsykdommen AML (Akutt Myeloid Leukemi). Den publiserte studien var ledet av Sonja Loges ved University...
Les mer
Aquilos ble presentert på Arena NOW og NORCOWE konferansene som ble avholdt i Bergen 10. september. Selskapets direktør Geir Arne Mo presenterte her Aqulioz system for leveranseprognoser for offshore vinkraftanlegg. Les mer
Les mer
En nylig inngått avtale mellom Roche og Inovio om forskning, utvikling og kommersialisering av en DNA-immunoterapi mot kreft og hepatitt illustrerer potensialet store farmaselskaper som Roche nå ser i DNA-immunotherapi. Avtalen gir ytterligere troverdighet til Vaccibody tilnærming til bekjempelse av...
Les mer
Aquiloz skal presentere sitt banebrytende korttidsprognoseverktøy for innmelding og handel med vindkraft på Montel konferanse i Oslo 30-31 oktober 2013.  Les mer
Les mer
Teamet bak APIM har nylig publisert en ny artikkel i verdens største vitenskapelige journal,PLoS ONE.  Artikkelen har APIM-gründer Marit Otterlei som seniorforfatter og tar for seg og bekrefter effekten av APIMs lead-produkt ATX-101 på cellulært nivå og i musemodeller. Artikkelen...
Les mer
Prophylix Pharma har nylig oppnådd orphan drug status også i USA for sitt produkt som skal forebygge den portensielt dødelige tilstanden Neonatal Alloimmun Trombocytopeni hos nyfødte. «Orphan drug» status i USA innebærer 7 års markedsmonopol fra dato for markedsintroduksjon. Selskapet...
Les mer
BerGen Bio er fyldig omtalt i Finansavisen 27.07.13. Både selskapets første produktkandidat og finansieringsplan er viet oppmerksomhet i artikkelen. Les mer
Les mer
ScreenCancer tredobler i Q2 i år salget av føflekkscanninger sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet har gjennom samarbeidet med Boots-apotekene analysert mer enn 3000 scanninger i løpet av månedene april, mai og juni. Hittil har føflekkskanning i samarbeid med...
Les mer
BerGen Bio er nylig tilført NOK 37 mill fra eksisterende eiere gjennom en emisjon i selskapet. De største deltagerne i emisjonen var Sarsia Seed, Investinor, Trond Mohn, Birk Venture og RO Invest. Midlene som tilføres selskapet gjennom emisjonen skal benyttes...
Les mer
Vaccibody har nettopp hentet inn NKO 5,5 gjennom en emisjon der Sarsia Seed deltok med NOK 2,5 mill. Midlene vil bli brukt til sikkerhets- og toksisitetsstudier rundt selskapets terapøytiske vaksine mot tidlige stadier av livmorhalskreft forårsaket av HPV. Les mer
Les mer
BerGen Bio var et av to nominerte selskaper i klassen for Life Science under utdelingen av Academic Enterprice Awards i Brussel i begynnelsen av juni. Totalt var akademisk baserte selskaper nominert i 4 ulike klasser. Prisen for beste selskap i...
Les mer
Sarsia Seed Management AS (SSM) er blant søkerne til den nye runden med såkornfond som er utlyst av Innovasjon Norge, med søknadsfrist 13.06.13.  SSM søker et nytt fond bygget over samme lest som dagens Sarsia Seed – det vil si...
Les mer
BerGen Bio annonserte i dag at de har startet kliniske studier i menneske med sin produktkansdidat BGB324 som er en såkalt AXL tyrosin kinase inhibitor. Produktet hemmer enzymet AXL tyrosin kinase som er involvert i prosessen der kreft går over...
Les mer
Vaccibody har nettopp undertegnet en produksjonasavtale med det internasjonale biotekselskapet Cobra Biologics om produksjon av DNA-vaksiner til Vaccibodys kliniske testprogram. Testprogrammet vil teste effekten av Vaccibodys terapøytiske vaksine VB 10.16 mot tidlige stadier av livmorhalskreft. Les mer
Les mer
C10 Pharma har nettopp lukket en finansieringsrunde som har tilført selskapet NOK 6,6 millioner. Deltagere i finansieringsrunden var selskapets to største aksjonærer; NovoSeeds og Sarsia Seed. De tilførte mildene vil bli benyttet til å avslututte selskapets «discovery»-fase og til dokumentasjon...
Les mer
ScreenCancers føflekkscanning selges nå i totalt 88 apoteker i den norske delen av BOOTS-kjeden.  Målet er at tjenesten skal være tilgjengelig i 100 apoteker innen sommeren 2013.
Les mer
Avexxin er i gang med klinisk utprøving av selskapets produktkandidat AVX001 i menneske. Produktkandidaten testes ved topisk administrasjon for effekt mot psoriasis.
Les mer
Professor Einar Hope og professor Nils Gunnar Kvamstø er nye medlemmer i Aquiloz’ Advisory Board. Einar hope er professor i engergiøkoniomi ved Norges Handelshøyskole og har blant annet arbeidet med reguleringsmekanismer i energimarkedet. For tiden arbeider han med analyser av...
Les mer