Forskningsteam publiserer resultater fra klinisk anvendelse av Volusense Pediatric
(03.01.2017)

En forskningsgruppe ved barneavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus publiserte nylig en vitenskapelig atikkel basert på data fra klinisk bruk av Volusense’s instrument Volusense Pediatrics som måler lungefunksjon. Forskerne rapporterer data fra en en studie der instrumentet ble benyttet til å måle lungefunksjon hos både premature og nyfødte barn. Artikkelen som ble publisert European Respiratory Journal sammenligner målinger utført med maskebaserte systemer med målinger utført med Volusense’s instrument som ikke benytter maske. I artikkelen konkluderer forskene med at Volusense’s instrumentet er godt egent til å måle lungefunksjon hos nyfødte og at det gir samme nøyaktighet som maskebaserte systemer. Les mer

Sarsia Seed