Single_portfolio_Storm-gra

Medstorm AS har utviklet et instrument for objektiv måling av smerte. Instrumentet bruker endringer i hudens ledningsevne som en indikator på opplevd smerte. Slike smertemålinger er relevante i medisinsk behandling av mennesker under anestesi, for post-operativ overvåking, for tidlig født og for pasienter med kroniske smerter. Produktet er ferdig utviklet og kommersielt tilgjengelig.

www.med-storm.com