Vårt team

Sarsia Seed Management er et bredt sammensatt team med lang erfaring innen fondets investeringsområder og tilstøtende områder. Teamet, med sitt styre og det samlede miljøet på Marineholmen, har et omfattende faglig, industrielt, akademisk og finansnettverk både i Norge, norden og internasjonalt. Etter behov setter teamet sammen og arrangerer spisskompetente workshops eller evalueringsgrupper for å ta stilling til aktuelle faglige eller kommersielle spørsmål.

Erlend Skagseth, Managing Partner (MBA)

Mer enn 20 års erfaring fra FoU basert IPR, prosjekt- og forretningsutvikling fra Christian Michelsen Research og Sarsia Innovation. Omfattende leder og styreerfaring.

+47 90 93 28 72
erlend@sarsia.com

Marit Wick, Partner CFO

20 års erfaring fra finansiell og administrativ ledelse. Erfaring innen strategisk og organisatorisk ledelse samt erfaring innen ledelse og M&A -prosesser både i private og børsnoterte selskaper. Har arbeidet innen off-shore industri, matvareindustri, eiendom og life science -baserte selskaper

+47 95 27 28 39
marit.wick@sarsia.com

Jon Trygve Berg, Partner Energy OilGas &  Investment (Siv. Ing., MBA, CEFA)

Mer enn 15 års erfaring innen olje/gass og teknologiutvikling. Jon sitter i styret i Weyland, WindSim, Sorbwater and EnSo.  Erfaring fra Det norske Veritas, GexCon og Petroleum Engineering & Consulting. Jon var CTO for IT/Språkteknologi NST.

+47 95 23 76 49
jon@sarsia.com

Øivind Enger, Partner Investment Advisor (Ph.D in microbiology)

Mer enn 13 års forskningserfaring innen mikrobiologi/ molekylærbiologi med hovedvekt på fiskesykdommer. Arbeidet med IPR og kommersialisering av forskning innen biologi, akvakultur, medisin og bioteknologi.

+47 90 06 23 03
oivind@sarsia.com

Farzad Abdi-Dezfuli, Partner Investment Advisor (PhD in Pharmacology)

Preklinisk og klinisk forskning gjennom 7 år med omfattende erfaring fra ledelse av utvikling av legemidler fra ledende farmasøytiske selskaper i USA og Norge.

+47 90 59 72 90
farzad@sarsia.com