Ny artikkel bekrefter Volusense Pediatrics’ teknologi
(24.11.15)

I en nylig publisert artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Acta Pædiatrica rapporterer Marianne Bentsen og hennes medarbeidere ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen at Volusense Pediatrics’ nye instrument for noninvasiv respirasjonsmåling gir like gode måleresultater ved måling på på premature nyfødte som de resultater man oppnår med invasive maskebaserte systemer. Les mer

Sarsia Seed