Singel_portfolie_prophylix-pharma

Prophylix Pharma utvikler en behandling som skal forebygge tilstanden Neonatal Alloimmun Trombocytopeni (NAIT)  hos nyfødte. Tilstanden som skyldes vevsinkompatibilitet mellom mor og barn kan føre til en dødelig blødertilstand hos den nyfødte. Behandlingen vil kunne gis som en engangsinjeksjon til mor umiddelbart etter en fødsel eller abort og vil kunne forebygge NAIT i senere svangerskap. Selskapet er basert på forskning fra Universitetssykehuset Nord Norge og Ullevål Sykehus. Sarsia Seed er ko-investert i Prophylix Pharma med Norinnova Invest.

www.prophylixpharma.com