Single_portfolio_seafarm

Seafarm Products AS utvikler et konsept hvor ferskvann og andre ingredienser tilsettes tørt fiskefôr umiddelbart før utfôring. Ferskvann tilsettes som en del av fôringsprosessen ved hjelp av et unikt vakuum-system. Teknologien er under uttesting i flere oppdrettsanlegg, og vil potensielt øke fôropptaket og redusere behovet for spesialfôr.