Single_portfolio_sorbwater

Sorbwater Technology AS har utviklet en miljøvennlig teknologi for fjerning av oljerester, partikler og andre forurensninger i vann. Prosessen er svært effektiv og kan redusere oljeforurensningen i produsert vann fra oljeplattformer fra 30 ppm til 1 ppm. Teknologien er miljøvennlig og godkjent også for rensing av drikkevann.

www.sorbwater.com