Singel_portfolie_vaccibody

Vaccibody AS utvikler vaksiner basert på et nytt vaksinekonsept som åpner både for forbedrede tradisjonelle forebyggende vaksiner samt for aktiv behandling, etter at smitte har funnet sted, mot virussykdommer som herpes, HIV og influensa. Selskapets vaksinekonsept har også et potensiale innenfor bruk av vaksiner i behandling av enkelte kreftsykdommer.

www.vaccibody.com