Single_portfolio_volusense

VoluSense AS har utviklet et produkt, VoluSense Pediatrics™, for ikke-invasiv måling av pustefunksjon. VoluSense Pediatrics måler pustevolum og luftflow uten bruk av maske, noe som forenkler diagnose, behandling og oppfølging av for tidlig fødte. Teknologien egner seg også for voksne pasienter med obstruktiv lungesykdom samt pasienter med søvnapné. Regulatorisk godkjenning for salg og markedsføring i Europa ventes innen kort tid.

 

www.volusense.com